Erhverv | Forsikringer | Ansvarsforsikring |

IT-ansvarsforsikring

Derfor bør I tegne en it-ansvarsforsikring

Enhver it-virksomhed kan begå fejl og forårsage skade på andre eller andres værdier. Vores erfaring viser, at stort set alle it-produkter eller it-ydelser kan medføre et erhvervs- og produktansvar, et ansvar for tab af data eller et ansvar for formuetab. Derfor har I brug for en forsikring, der kan håndtere og dække erstatningskrav, der bliver rejst over for jer.

It-ansvarsforsikringen sikrer jer økonomisk dækning mod berettigede krav om erstatning og praktisk hjælp til at håndtere uberettigede erstatningskrav.

Således er it- ansvarsforsikringen en hjørnesten blandt itvirksomhedens forsikringer.

Dækning for tab af data

It-ansvarsforsikringen indeholder en særskilt dækning for tab af data. Ved tab af data dækker ansvarsforsikringen følgende retablerings- og undersøgelsesomkostninger:

  • Retableringsomkostninger (omkostninger til gendannelse af tabt eller forvrænget information, anden software, programmel eller fysiske dokumenter tilhørende andre end sikrede). Fx hvor en solgt it-ydelse til en produktionsvirksomhed medfører tab af data i regnskabssystemerne i den pågældende virksomhed. Retableringsomkostninger vil blandt andet sige udgifter til indtastning af data på ny.  
  • Undersøgelsesomkostninger (omkostninger til undersøgelse af omfanget af tabt eller forvrænget information, anden software, programmel eller fysiske dokumenter, inden retableringen påbegyndes). Fx hvor det kræver grundige undersøgelser af regnskabssystemerne for at klarlægge omfanget af de tabte data og de omkostninger, der vil medgå til retablering af disse tabte data.

Sagsomkostninger

Omkostninger til advokater mv. er inkluderet i it-ansvarsforsikringen. Det er en omkostning, der er særligt høj, navnlig hvis der skal føres retssager i udlandet.

Hvor omfattende skal dækningen være?

Jeres it-ansvarsforsikring skal afspejle forsikringsbehov og forsikringspolitik. Derfor er der en række forhold, I bør vurdere for at skabe et overblik over jeres risici - fx:
  • Fastsættelse af en passende dækningssum set i lyset af den størst tænkelige skade eller formuetab, som det enkelte produkt eller den enkelte IT-kontrakt kan skabe.  
  • Forsikringens geografiske dækningsområde.
  • Udformning af salgs- og leveringsbetingelser/aftaler.

Denne beskrivelse indeholder ikke alle oplysninger. Det er altid de fuldstændige forsikringsbetingelser og den tegnede police, som er gældende.