Erhverv | Forsikringer | Ansvarsforsikring | Bestyrelsesansvarsforsikring

Bestyrelsesansvarsforsikring

Bestyrelsesansvarsforsikringen beskytter direktører og bestyrelsesmedlemmer.

Forsikringen har til formål at friholde direktører og bestyrelsesmedlemmer i situationer, hvor de kan pådrage sig et juridisk ansvar ved ledelsen af et selskab i henhold til fx aktieselskabslovens regler.

Bestyrelsesansvarsforsikringen bør omfatte alle direktører og bestyrelsesmedlemmer i selskabet, så ingen står uforsikret.

Denne beskrivelse indeholder ikke alle oplysninger. Det er altid de fuldstændige forsikringsbetingelser og den tegnede police, som er gældende.