Erhverv | Forsikringer | Ansvarsforsikring | Advokatansvarsforsikring

Advokatansvarsforsikring

Advokatforsikringen er nødvendig for et advokatkontor.

Det er en forudsætning, at du har en ansvars- og garantiforsikring for at virke som advokat. Herudover tilbyder vi en lang række målrettede dækninger.

Sådan dækker Advokatforsikringen

  • Formueansvarsforsikring dækker erstatningsansvaret for det formuetab, der følger af dine eller dine medarbejderes evt. uagtsomme handlinger eller undladelser, og som rammer jeres klienter eller andre.
  • Garantiforsikringen dækker det økonomiske ansvar, som du pådrager dig, hvis du eller dine medarbejdere uretmæssigt har brugt midler, der var bestroet jer i jeres egenskab af advokat.

Derudover kan du købe disse dækninger:

  • Underslæbsforsikring
  • Erhvervsansvarsforsikring
  • Kontorforsikring
  • Kontordriftstabsforsikring
  • EDB- og Svagstrømsforsikring

Denne beskrivelse indeholder ikke alle oplysninger. Det er altid de fuldstændige forsikringsbetingelser og den tegnede police, som er gældende.