Erhverv | Forsikringer | Ansvarsforsikring | Projektansvarsforsikring

Projektansvarsforsikring

Trygs Projektansvarsforsikring tilbydes som hovedregel til ingeniører og arkitekter, der har deres almindelige rådgiveransvarsforsikring i Tryg, når der er behov for udvidet dækning i forbindelse med et specifikt projekt.

Projektansvarsforsikringen dækker erstatningsansvar for fejl og forsømmelser i de tekniske rådgivningsydelser, der ydes i forbindelse med et specifikt projekt. Dækningen gælder i hele projektets løbetid + den 5 årige ansvarsperiode, der normalt følger efter projektets levering. Almindeligt erhvervsansvar er ligeledes omfattet af dækningen.

Forsikringen er uopsigelig.

Årsager til behov for en projektansvarsforsikring kan være:

  • Hvis bygherre og/eller totalrådgiver vil sikre at der er dækning, uanset om rådgiver/underrådgivers virksomhed lukker, før ansvaret bortfalder.
  • Hvis der foreligger krav om forsikringssum, der overstiger rådgivers almindelig forsikring.
  • Hvis bygherre ønsker at sikre sig, at der er en særskilt forsikringssum til rådighed udelukkende for dennes projekt.
  • Hvis der er aftale om, at bygherren tegner forsikring for projektet. 

I Tryg har vi specialister, inden for skadebehandling, indtegning og rådgivning, der udelukkende beskæftiger sig med denne type forsikringer og ansvarsforhold.

Denne beskrivelse indeholder ikke alle oplysninger. Det er altid de fuldstændige forsikringsbetingelser og den tegnede police, som er gældende.