Erhverv | Forsikringer | Ansvarsforsikring | Patientforsikring

Patientforsikring

Trygs Patientforsikring sikrer din praksis i tilfælde af patientskade.

Fra d. 1. september 2013 blev det lovpligtigt for speciallægepraksisser med og uden ydernummer at forsikre sig mod patientskader.

Trygs Patientforsikring er tilpasset den enkelte speciallæge eller speciallægepraksis, så der tages højde for, hvilke type behandlinger der bliver udført, og hvor mange skader der er sket inden for dette speciale.

Den nye lovpligtige patientforsikring dækker patientskader, som er forvoldt uden for overenskomst.
Det vil sige i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lignende situationer, hvor der foreligger:

  • Egenbetaling fra patienten.
  • Betaling for behandlinger via sundhedsforsikringer.
  • Betaling fra regionerne for behandlinger ved brug af det udvidede frie sygehusvalg.

Denne beskrivelse indeholder ikke alle oplysninger. Det er altid de fuldstændige forsikringsbetingelser og den tegnede police, som er gældende.