Erhverv | Forsikringer | Ansvarsforsikring - Erhverv

Ansvarsforsikring - Erhverv

Alle virksomheder bør have en ansvarsforsikring.

Der findes flere typer ansvarsforsikringer, men fælles for dem er, at de dækker, hvis din virksomhed forårsager skade på andre eller andres værdier. Vi har kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikringen

  • Produktansvar omfatter de skader, der forvoldes af en defekt ved jeres produkt eller ydelse efter levering.
  • Erhvervsansvar omfatter de skader, medarbejderne kan forvolde under levering af produkter eller ydelser.

Om produktansvar

Produktansvar er det ansvar, producent og mellemhandler kan blive idømt, når defekte produkter forvolder skader på personer eller ting.

Som producent er I objektivt ansvarlige for disse skader. Det betyder, at det er uden betydning, om I har begået en fejl eller ej. I bærer ganske enkelt det fulde ansvar for de produkter, I sælger, og selv 10 år efter produktet er solgt, kan I blive pålagt et erstatningsansvar. Jeres ansvar er altså ikke ude af verden, selvom produktet er solgt.

Reglerne om produktansvar er ganske komplicerede. Derfor er det klogt at søge rådgivning om den rigtige dækning hos os.

Hvor omfattende skal forsikringen være?

Erhvervs- og produktansvarsforsikringen skal afspejle jeres behov og jeres forsikringspolitik. Derfor er der en række forhold, vi i sær vurderer for at skabe overblik over jeres risici.

Vi ser fx på disse faktorer:

  • Serieproduktion
  • Eksport og reeksport
  • Krav fra jeres kunder
  • Underleverandørens stabilitet
  • Sagsomkostninger
  • Fareafværgelse

Denne beskrivelse indeholder ikke alle oplysninger. Det er altid de fuldstændige forsikringsbetingelser og den tegnede police, som er gældende.