Erhverv | Forebyg skader | Skybrud

Skader efter et skybrud kan have store konsekvenser for virksomheden. Se hvad, du selv kan gøre for at minimere risikoen for skader.

Vær opmærksom på, at dette er generelle råd. Det er altid kravene i din police og forsikringsbetingelser, som gælder.

  • Placer løsøre i kælderen 40 cm over gulvet på fast, ikke vandsugende materiale. Eksempelvis stålreoler. 
  • Ved om- og nybygninger bør det overvejes, at overdimensionere tagnedløb og kloakafløb i forhold til den eksisterende norm.
  • Få en autoriseret kloakmester til at installere et tilbageløbsstop eller en højvandslukke. Det kan være med til at forhindre, at vandet kommer ind i kælderen gennem gulvafløbet og toiletter.
  • Højvandslukke eller grundvandspumpe med alarmoverførsel kan løse problemer med oversvømmelse af kloak eller grundvand ved regnskyl. Alarmen skal helst være med overførsel til en mobiltelefon.
  • Sørg for at dræn og kloakker er i orden. Det kan forhindre indtrængning af vandet gennem muren eller op gennem kloakken. 
  • Hvis du har en pumpebrønd, der modtager både regnvand og sort spildevand, kan du overveje at installere en ekstra pumpe i brønden. 
  • Placer løsøre der ikke kan tåle vand i en bygning. Vi dækker ikke løsøre placeret i container, skurvogne, under halvtage og konstruktioner beklædt med plastfolie ved skybrud.
  • Undgå tæpper, trægulve eller træbeklædning på vægge i kælderen. Tæpper og træ bliver ødelagt, men de holder også på vandet, og det besværliggør tørreprocessen i kælderen.

Image: Skybrud - 220 x 420

Find din branche her

Få et hurtigt overblik! Se hvilken forsikringsløsning, vi anbefaler din branche.

Find branche

Anmeld din skade online

Erhverv

Skade på bygning
Skade på løsøre