Erhverv | Forebyg skader | Skimmelsvamp

Skimmelsvamp er usundt for dig og din virksomhed, derfor tilbyder vi:

  • 25% rabat på Lyngborg fugtalarmer, der fortæller hvornår du skal reagere
  • gode råd og en tjekliste til hvad du kan gøre for at undgå skimmelsvamp

Skimmelsvamp opstår på grund af fugt, og derfor øges risikoen for skimmelsvamp efter en vandskade. Adfærden i bygningen kan gøre en forskel.

3 gode råd til at undgå skimmelsvamp i bygningen:

  • Hold en jævn indendørs temperatur i alle rum på mellem 20-22º C
  • Luft ud med gennemtræk i 5-10 min 3 gange dagligt
  • Undgå store møbler direkte op ad kolde ydervægge

Monter Lyngborg fugtalarm, der alarmerer, hvis der er vækstbetingelser for skimmelsvamp i væggen. Så ved du, hvornår du skal gøre noget, for at undgå skimmelsvamp.

Læs hvordan du som kunde i Tryg får 25% rabat på en fugtalarm

Hvad kan du gøre hvis der er opstået skimmelsvamp?

Hvis der opstår skimmelsvamp, bør det fjernes hurtigst muligt. Det er vigtigt at finde og fjerne årsagen til skimmelsvamp.

Når væksten af skimmelsvamp kun dækker et lille areal, kan det fjernes ved afvaskning med et desinfektionsmiddel som f.eks. Rodalon Indendørs eller Hysan. Følg altid anvisningerne for produktet. Dækker væksten af skimmelsvamp et større areal, kan det være nødvendigt at søge professionel hjælp hos en rådgiver.

Læs mere på skimmel.dk eller bolius.dk

Skal vi kontakte dig?

Ring mig op

Bestil tilbud

Find din branche her

Få et hurtigt overblik! Se hvilken forsikringsløsning, vi anbefaler din branche.

Find branche