Erhverv | Forebyg skader | It-sikkerhed

Der er mange virksomheder, der ikke tænker på data som virksomhedens aktiv. Det kan have store konsekvenser, hvis al data går tabt.

It-kriminalitet er en risiko alle virksomheder må forholde sig til. It-sikkerhed handler både om sikker software, adfærd og hardware. Vi har samlet en række gode råd til din virksomhed her:

 

Adfærd

 • Brug stærke adgangskoder og skift dem jævnligt.

 • Lav backup og sikkerhedskopier af vigtige data/programmer jævnligt.

 • Undgå at afgive personlige oplysninger i e-mails og på hjemmesider.

 • Undgå at besvare spam, fx massetilbud, e-mails med ukendte links og kædemails.

 • Undgå at åbne links og vedhæftede filer i e-mails, selv fra en samarbejdspartner eller kunder. Man kan videresende en virus uden at være klar over det.

 • Forhold dig kritisk til ukendte hjemmesider, før du downloader programmer. 

Software

 • Installer firewall og antivirus software

 • Hold al software opdateret, gerne ved automatisk opdatering

 • Aktiver kryptering på det trådløse netværk

 • Vær kritisk inden du downloader software fra Internettet

Hardware

 • Opbevar serveren i et aflåst rum.

 • Sørg for god udluftning i serverrummet. Temperaturen bør være 18-25 grader og gerne konstant, i følge Dansk Industris Kølingsvejledning.

 • Benyt serverskab og hæv det en halv meter over gulvet. Det beskytter både mod indbrud, brand og vandskade.

 • Det er en god ide at have tilkoblet en nødgenerator, der kan genstarte servere ved strømsvigt.

Vær opmærksom på, at dette er generelle råd. Det er altid kravene i din police og forsikringsbetingelser, som gælder.

Opdager du noget, der gør dig utryg?

Luk ned for programmer, trådløse netværk, hardware og få professionel hjælp til fejlsøgning. Spær netbanksadgangen og konti for at være sikker på, at der ikke stjæles fra virksomheden.

Image: IT-sikkerhed - 220 x 420

Find din branche her

Få et hurtigt overblik! Se hvilken forsikringsløsning, vi anbefaler din branche.

Find branche

Skal vi kontakte dig?

Ring mig op

Bestil tilbud

Anmeld din skade

Privat
Erhverv