Erhverv | Forebyg skader | Brand

Sådan kan du forhindre brandskader

Brandskader er ofte meget omfattende og omkostningsfulde. Her får du en række enkle og gode råd til, hvordan du både kan forhindre og begrænse brandskader i din virksomhed.


Vær opmærksom på, at dette er generelle råd. Det er altid kravene i din police og forsikringsbetingelser, som gælder.

Elektriske installationer og apparater

 • Sørg altid for, at alle dine elinstallationer er lovlige, og at disse kontrolleres regelmæssigt. 
 • Husk at sikre dig, at alle elektriske apparater er slukket, inden du går hjem. Få evt. installeret en 'timer' som automatisk slukker fx kaffemaskine og andre el-apparater.
 • Sørg for, at opbevare brandfarlige væsker og gasser adskilt fra antændelseskilder.
 • Termografering af elektriske hoved- og styretavler medvirker til at reducere risikoen for brand og/eller funktionsfejl i elinstallationerne. Husk at bruge en certificeret el-termograf. Se liste hos DBI 

Branddøre og porte

 • Kontroller ugentligt branddøre og porte for fejl. En evt. konstateret fejl, skal straks rettes.
 • Forsyn dine branddøre og porte med et godkendt automatisk lukkesystem.
 • Bloker ikke dine branddøre og porte.
 • Sørg for, at alle udgange er frit tilgængelig. 
 • Det er vigtigt/en god idé at have et brandventilationssystem, der sørger for, at røg og varme ventileres ud af lokalet. Dermed holdes flugt- og brandveje fri.
 • Anvend brandsikre eller brandhæmmende materialer, når du bygger om eller renoverer. Brug fx gips som loftbeklædning i stedet for træ.
 • Det er en fordel med brandsektionering, der opdeler ejendommen i flere sektioner og forhindrer spredning af en evt. brand. 

Automatisk brandalarmeringsanlæg eller vandsprinkleranlæg

 • En investering i et brandalarmeringsanlæg kan virkelig vise sig at være effektiv, hvis en brand skulle opstå.
 • En brandalarm opdager hurtigt røg og varmeudvikling, før selve branden opstår. Hvis din brandalarm er opkoblet til brandvæsnet, sikrer det dig en hurtig udrykning.
 • Ligeledes er vandsprinkleranlægget et godt alternativ. Anlægget starter automatisk med at slukke eller kontrollere branden, indtil brandvæsnet ankommer.

Tilgængeligt og funktionsdygtigt brandudstyr  

 • Alle medarbejdere skal hurtigt kunne finde og komme frem til brandslukningsudstyret.
 • Alle i virksomheden skal være orienteret om brandsikkerheden og evakueringsproceduren.
 • Hav altid brandslukker el. lignende i nærheden og kontroller regelmæssigt, at de er funktionsdygtige. Du kan læse mere om valg af rigtig brandslukkere i vores guide.

Varmt arbejde

 • Hvert år opstår der ca. 1.000 brande som følge af “varmt arbejde”, dvs. vinkelslibning, svejsning og skærebrænding.
 • Klare sikkerhedsregler og opsyn med arbejdsstedet efter arbejdets afslutning kan forhindre de fleste brande.
 • På Dansk Brandteknisk Instituts hjemmeside (dbi-net.dk) kan du købe kurser inden for varmt arbejde. Efter endt kursus vil du bl.a. være i stand til korrekt at anvende værktøjer som vinkelsliber, skærebrænder m.m.

  Læs mere om varmt arbejde og hent en hurtig guide over, hvad du skal være opmærksom på, når du udfører varmt arbejde her
Image: Forebyg brandskade - 220 x 420

Beredskabsplan holder på kunderne

Hvad kan du gøre, for at kunderne ikke forsvinder, hvis uheldet er ude?

Se 3 vigtige overvejelser

Mistede alt i en brand

Mød én som mistede sit livsværk, og se hvordan du kan undgå brand.

Image: Brandfilm 220

Se video om brandsikring

Vælg den rigtige brandslukker

Der findes flere forskellige typer brandslukker. Få hjælp til at vælge den rigtige.
Se brandslukker oversigt

Find din branche her

Få et hurtigt overblik! Se hvilken forsikringsløsning, vi anbefaler din branche.

Find branche

Anmeld din skade

Privat
Erhverv

Skal vi kontakte dig?

Ring mig op

Bestil tilbud