Erhverv | Autoværksted

Lovpligtige forsikringer

Arbejdsskadeforsikring

Dine medarbejdere er virksomhedens vigtigste ressource. Som arbejdsgiver skal du have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der dækker medarbejderne, hvis de får en skade på arbejdet.

Læs mere:
Arbejdsskadeforsikring

Ansvarsforsikring biler og arbejdsmaskiner

Person- og lastbiler

Ansvarsforsikring er lovpligtig for alle registrerede køretøjer. Den dækker de skader, som du påfører andres ting og personer. Den dækker ikke skader på eget køretøj.

Læs mere:
Firmabilforsikring

Arbejdsmaskiner

Virksomhedens selvkørende arbejdsmaskiner skal være forsikret for det ansvar, der kan opstå, hvis de er skyld i skader på personer eller ting. Bruges maskinen i trafikken, skal der købes en lovpligtig ansvarsforsikring.

Læs mere:
Materielforsikring

Anbefalede forsikringer

Forhandler- og værkstedsforsikring

Forhandler- og værkstedsforsikringen er en særlig sammensat forsikringspakke til autobranchen, der dækker din virksomheds ansvar. Den omfatter motoransvars- og kaskoforsikring, der bl.a. dækker skader, som er sket ved prøvekørsel af en kundes bil. Forsikringen fungerer som en All Risk-kaskoforsikring, når kundens egen forsikring ikke dækker. Den dækker både biler, der står ude og inde.

Relevante dækninger for dig:

Erhvervsansvar, sikrer dig, hvis fx et reklameskilt falder ned fra reklamesøjlen og rammer en kunde, som kommer til skade.
Produktansvar, dækker, hvis du fx monterer en reservedel, der efter tilbagelevering til kunden er årsag til skade på personen eller dennes køretøj.
Skader sket under reparation, dækker, hvis der sker en skade på bilen under reparationsarbejde. Det kan fx være en tandrem, der bliver monteret forkert, så bilen får en motorskade. Har kunden ikke selv en kaskoforsikring, er bilen forsikret, mens den er til reparation.
Forkert påfyldning af væske og bundpropsfejl, sikrer dig ved fx fejlagtig påfyldning af motorolie på bremsebeholderen eller motorskader, hvis oliebundproppen ikke er blevet skruet fast.

Læs mere:
Autoforhandlerforsikring

Har du biler til værkstedsudlejning er det vigtigt, at de er indregistreret korrekt, så de er dækket af forsikringen.

Erhvervsforsikring

Når du skal have en erhvervsforsikring til din virksomhed, anbefaler vi dig altid, at du vælger dækning mod brand, tyveri, vandskade og driftstab. Disse dækninger sikrer bl.a. værktøj, reservedele, maskiner, samt de driftstabs- og meromkostninger, der kan forekomme, hvis du eksempelvis for en periode ikke kan drive virksomhed grundet en skade.

Relevante dækninger til din branche:


Tyveri

Dækker indbrudstyveri på forsikringsstedet, ran og røveri. Vi dækker også med op til 15% af forsikringssummen, hvis du opbevarer eller medbringer genstande uden for forsikringsstedet. Herudover får du også dækning af netbankstyveri med op til kr. 5 mio. uden selvrisiko. Der er mulighed for tilkøb af højere sum.

Driftstabs-/meromkostningsforsikring
Dækker tab i omsætningen og dokumenterede meromkostninger som følge af en dækningsberettiget brand-, vand- eller tyveriskade.

Hærværk
Dækker hærværk på genstande i bygning, samt uden for bygning i en forsvarlig og aflåst indhegning.

Biler tilhørende 3. mand
Dækker for brand-, tyveri- og vandskade på dine kunders registreringspligtige køretøjer.

Maskin- og IT udstyr uden for forsikringsstedet
Dækker pludselige skader på maskiner, tele-, måle- og IT udstyr, apparater og instrumenter inklusiv strømforsyning.

Software
Dækker tab af programmer og tab af data. Med denne forsikring får du automatisk Tryg Backup, samt dækning for udgifter til fejlsøgning og udbedring ved netbankstyveri.

Læs mere:
Erhvervsforsikring
Transportforsikring

Kaskoforsikring biler og arbejdsmaskiner

Person- og varebiler

Udover den lovpligtige ansvarsforsikring, kan du også købe en kaskoforsikring, som dækker skader på egen bil.

Du har også mulighed for at købe en kaskoforsikring til trailer og andet påhæng.

Læs mere:
Firmabilforsikring

Arbejdsmaskiner

Det kan også være en god idé med en kaskoforsikring mod skader på selvkørende arbejdsmaskiner.

Læs mere:
Materielforsikring

Mange i branchen har også

Bygningsforsikring

Hvis du ejer den bygning, som du driver din virksomhed fra, skal du have en bygningsforsikring. Den dækker mod skader efter brand, indbrud, vand, storm og andre pludselige skader.

Har virksomheden lån i bygningen, er det obligatorisk at købe en brandforsikring.

Læs mere:
Bygningsforsikring

Miljøforsikring

Miljøforsikringen er særlig relevant for dig som autoværksted, hvor du har væsker og spildolie stående, som kan skade miljøet. Miljøforsikringen sikrer din virksomhed i tilfælde af forureningsskader. Vi hjælper med at finde ud af, om virksomheden er ansvarlig for skaden, hvad den skal opgøres til og erstatninger skaden.

Læs mere:
Miljøforsikring

Kriminalitetsforsikring

Kriminalitetsforsikringen dækker tab ved økonomisk kriminalitet og bedrageri begået af medarbejdere i din virksomhed.

Læs mere:
Kriminalitetsforsikring

Rejseforsikring

Rejseforsikringen er særlig relevant for dig, der fx tager på automesser eller tager på andre forretningsmæssige rejser. En rejseforsikring sikrer dig, når du er i udlandet i forbindelse med dit arbejde. Forsikringen dækker blandt andet sygdom og hjemtransport.

Læs mere:
Erhvervsrejseforsikring

Sundhed og Pension

Sundhedsforsikring

Med Sundhedsforsikringen får du hurtig adgang til et privathospital eller psykolog i vores store kvalitetssikret netværk. Forsikringen dækker 24 timer i døgnet og dækker sygdomme og skader, som er opstået på arbejdet og i din fritid.

Læs mere:
Sundhedsforsikring

Pensionsforsikring

I samarbejde med Nordea Liv & Pension tilbyder vi pension til dig og dine medarbejdere.

Læs mere:
Pension

Kollektiv ulykkesforsikring

En ulykke kan have store økonomiske konsekvenser. Ulykkesforsikringen kan være en god hjælp til de økonomiske følger efter en ulykke. Forsikringen kan købes som et personalegode, og du kan selv bestemme, om den skal købes som heltids-, fritids-, eller arbejdstidsdækning.

Læs mere:
Ulykkesforsikring

Vil du have tilbud fra Tryg?

Kontakt os, hvis du vil have et tilbud på forsikringer, eller hvis du har spørgsmål.

Bestil tilbud

Forebyggelse til autobranchen

Brand i din virksomhed

Brandskader er ofte meget omfattende og omkostningsfulde. Her får du en række enkle og gode råd til, hvordan du både kan forhindre og begrænse brandskader i din virksomhed.

Læs mere:
Forebyg brand i din virksomhed

DNA - mærkning løsøre, værktøj m.m.

Tryg tilbyder DNA-mærkning til en særlig god pris, så du kan undgå indbrud og det bøvl og besvær det giver dig og din virksomhed.

Læs mere:
Undgå indbrud med DNA-mærkning

Skimmelsvamp kan forebygges

Skimmelsvamp opstår på grund af fugt, og derfor øges risikoen for skimmelsvamp efter en vandskade. Adfærden i bygningen kan gøre en forskel.

Læs mere:
Undgå skimmesvamp

Din mening tæller
Vi lytter til vores kunder, så vi løbende kan forbedre os og give en endnu bedre service. Vi vil særligt gerne have input fra gode erhvervskunder som dig.

Tilmeld kundepanel

Vi kender din branche
Hos Tryg Erhverv har vi medarbejdere specialiseret i forsikringer til virksomheder i autobranchen. Har du behov for rådgivning om lovpligtige forsikringer eller andre nyttige forsikringer, som kan hjælpe dig og din virksomhed godt videre i tilfælde af uheld?

Kontakt Team Auto på 44202067.