Erhverv | Udlejning af fast ejendom

Lovpligtige forsikringer

Arbejdsskade

Har I ansatte, fx til administration eller fremvisning af ejendomme, skal I have den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Den dækker medarbejderne, hvis de får en skade på arbejdet.

Læs mere:
Arbejdsskadeforsikring

Ansvarsforsikring biler og arbejdsmaskiner

Person- og varebiler

Hvis I har en personbil eller varevogn tilknyttet, skal I have en ansvarsforsikring. Den er lovpligtig for alle registrerede køretøjer og dækker de skader, som du påfører andres ting og personer. Den dækker ikke skader på eget køretøj.

Læs mere:
Firmabilforsikring

Arbejdsmaskiner

Hvis du har selvkørende arbejdsmaskiner tilknyttet, fx store græsslåmaskiner eller traktorer til snerydning, kan du forsikre dem mod det ansvar, der kan opstå, hvis de er skyld i skader på personer eller ting. Bruges maskinen i trafikken, skal der købes en lovpligtig ansvarsforsikring.

Læs mere:
Materielforsikring

Anbefalede forsikringer

Ansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikringen dækker din virksomheds erstatningsansvar for skader på personer og ting, som du og dine medarbejdere er skyld i under udførelse af arbejdet. Du er fx sikret, hvis en person falder og kommer til skade pga. manglende saltning på fortovet eller en tagsten falder ned og rammer en person, og du bliver gjort erstatningsansvarlig.

Læs mere:
Ansvarsforsikring

Bygningsforsikring

Som udlejer af fast ejendom skal du have en bygningsforsikring, der dækker mod skader efter brand, vand, storm, indbrud og andre pludselige skader. Forsikringen kan også dække rør, stikledninger, svampeskade, glas og kumme.

I forbindelse med om- og tilbygning kan du udvide bygningsforsikringen på brand og storm. Du har også mulighed for at få erstatning for det huslejetab, som du kan opleve, hvis bygningen kommer så slemt til skade, at lejer ikke kan benytte den. Har virksomheden lån i bygningen, er det obligatorisk at købe en brandforsikring.

Læs mere:
Bygningsforsikring

Erhvervsforsikring

Når du skal have en erhvervsforsikring til din virksomhed, anbefaler vi dig altid, at du vælger dækning mod brand, tyveri, vandskade og fejl på software. Disse dækninger sikrer bl.a. inventar og IT-udstyr, herunder server backups ved tab af data, originalversioner og personfølsomme oplysninger.

Relevante dækninger til din branche:


Tyveri

Dækker indbrudstyveri på forsikringsstedet, ran og røveri. Vi dækker også med op til 15% af forsikringssummen, hvis du opbevarer eller medbringer genstande uden for forsikringsstedet. Herudover får du også dækning af netbankstyveri med op til kr. 5 mio. uden selvrisiko. Der er mulighed for tilkøb af højere sum.

Maskin- og IT udstyr uden for forsikringsstedet
Dækker pludselige skader på maskiner, tele-, måle- og IT udstyr, apparater og instrumenter inklusiv strømforsyning.

Software
Dækker tab af programmer og tab af data. Med denne forsikring får du automatisk Tryg Backup, samt dækning for udgifter til fejlsøgning og udbedring ved netbankstyveri.

Læs mere:
Erhvervsforsikring

Kaskoforsikring biler og arbejdsmaskiner

Person- og varebiler

Udover den lovpligtige ansvarsforsikring, kan du også købe en kaskoforsikring, som dækker din virksomheds egen bil. Du har også mulighed for at købe en kaskoforsikring til trailer og andet påhæng.

Læs mere:
Firmabilforsikring

Arbejdsmaskiner

Det kan også være en god idé med en kaskoforsikring mod skader på selvkørende arbejdsmaskiner.

Læs mere:
Materielforsikring

Mange i branchen har også

Entrepriseforsikring

Ved om- og tilbygning eller opførelse af bygninger kan du købe en enterpriseforsikring, som dækker skader ved uforudsete begivenheder på arbejdspladsen, som ikke er omfattet af brandforsikringen.

Læs mere:
Entrepriseforsikring

Bestyrelsesansvarsforsikring

En bestyrelsesansvarsforsikring har til formål at friholde direktører og bestyrelsesmedlemmer i situationer, hvor de kan pådrage sig et erstatningsansvar ved ledelse af et selskab. Forsikringen dækker den erstatning, som direktører og bestyrelsesmedlemmer bliver pålagt ved en erstatningspådragende handling eller undladelse. Vi dækker også udgifter til bistand, når der rejses krav.

Læs mere:
Ansvarsforsikring

Kriminalitetsforsikring

Kriminalitetsforsikringen dækker tab ved økonomisk kriminalitet og bedrageri internt i din virksomhed.

Læs mere:
Kriminalitetsforsikring

Sundhed og pension

Sundhedsforsikring

Med Sundhedsforsikringen får du hurtig adgang til et privathospital eller psykolog i vores store kvalitetssikret netværk. Forsikringen dækker 24 timer i døgnet og dækker sygdomme og skader, som er opstået på arbejdet og i din fritid.

Læs mere:
Sundhedsforsikring

Pensionsforsikring

I samarbejde med Nordea Liv & Pension tilbyder vi pension til dig og dine medarbejdere.

Læs mere:
Pension

Vil du have tilbud fra Tryg?

Kontakt os, hvis du vil have et tilbud på forsikringer, eller hvis du har spørgsmål.

Bestil tilbud

Forebyggelse til din branche

Brand i din virksomhed

Brandskader er ofte meget omfattende og omkostningsfulde. Her får du en række enkle og gode råd til, hvordan du både kan forhindre og begrænse brandskader i din virksomhed.

Læs mere:
Forebyg brand i din virksomhed

DNA - mærkning løsøre, computere m.m.

Tryg tilbyder DNA-mærkning til en særlig god pris, så du kan undgå indbrud og det bøvl og besvær det giver dig og din virksomhed.

Læs mere:
Undgå indbrud med DNA-mærkning

Skimmelsvamp kan forebygges

Skimmelsvamp opstår på grund af fugt, og derfor øges risikoen for skimmelsvamp efter en vandskade. Adfærden i bygningen kan gøre en forskel.

Læs mere:
Undgå skimmesvamp

Din mening tæller
Vi lytter til vores kunder, så vi løbende kan forbedre os og give en endnu bedre service. Vi vil særligt gerne have input fra gode erhvervskunder som dig.

Tilmeld kundepanel

Vi kender din branche
Hos Tryg Erhverv har vi medarbejdere specialiseret i forsikringer til virksomheder i din branche. Har du behov for rådgivning om lovpligtige forsikringer eller andre nyttige forsikringer, som kan hjælpe dig og din virksomhed godt videre i tilfælde af uheld?

Kontakt Tryg Erhverv på 44204500.