Erhverv | Teater og koncert

Lovpligtige forsikringer

Arbejdsskadeforsikring

Dine medarbejdere er virksomhedens vigtigste ressource. Som arbejdsgiver skal du have en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der dækker medarbejderne, hvis de får en skade på arbejdet.

Læs mere:
Arbejdsskadeforsikring

Ansvarsforsikring biler

Person- og varebiler

Ansvarsforsikring er lovpligtig for alle registrerede køretøjer. Den dækker de skader, som du påfører andres ting og personer. Den dækker ikke skader på eget køretøj.

Læs mere:
Firmabilforsikring

Anbefalede forsikringer

Ansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikringen dækker dit erstatningsansvar i forbindelse med dit erhverv for skader på personer og ting, som du og dine medarbejdere er skyld i under levering ydelsen. Du er fx dækket, hvis en lampe falder ned og rammer en person i publikummet.

Produktansvarsforsikring

Hvis du har et udsalg i forbindelse med forestillingerne, der sælger drikke- og spisevarer, er Produktansvarsforsikringen relevant. Du er fx dækket, hvis maden, der er solgt under et arrangement, giver dine kunder en madforgiftning.

Læs mere:
Ansvarsforsikring

Erhvervsforsikring

Når du skal have en erhvervsforsikring til din virksomhed, anbefaler vi dig altid, at du vælger dækning mod brand, tyveri, vandskade og fejl på software. Disse dækninger sikrer bl.a. inventar og IT-udstyr, herunder server backups ved tab af data, originalversioner og personfølsomme oplysninger.

Relevante dækninger til din branche:


Tyveri

Dækker indbrudstyveri på forsikringsstedet, ran og røveri. Vi dækker også med op til 15% af forsikringssummen, hvis du opbevarer eller medbringer genstande uden for forsikringsstedet. Herudover får du også dækning af netbankstyveri med op til kr. 5 mio. uden selvrisiko. Der er mulighed for tilkøb af højere sum.

Driftstabs-/meromkostningsforsikring
Dækker tab i omsætningen og dokumenterede meromkostninger som følge af en dækningsberettiget brand-, vand- eller tyveriskade.

Transport af varer og værktøj
Dækker skader og tab af værktøj, instrumenter, reservedele og egne varer samt indbrudstyveri i bilen, der opstår under transport, på forsikringsstedet samt under ophold i højest 24 timer.

Maskin- og IT udstyr uden for forsikringsstedet
Dækker pludselige skader på maskiner, tele-, måle- og IT udstyr, apparater og instrumenter inklusiv strømforsyning.

Software
Dækker tab af programmer og tab af data. Med denne forsikring får du automatisk Tryg Backup, samt dækning for udgifter til fejlsøgning og udbedring ved netbankstyveri.

Læs mere:
Erhvervsforsikring

Kaskoforsikring biler

Person- og varebiler

Udover den lovpligtige ansvarsforsikring, kan du også købe en kaskoforsikring, som dækker skader på egen bil. Du har også mulighed for at købe en kaskoforsikring til trailer og andet påhæng.

Læs mere:
Firmabilforsikring

Sundhed og pension

Sundhedsforsikring

Med Sundhedsforsikringen får du hurtig adgang til et privathospital eller psykolog i vores store kvalitetssikret netværk. Forsikringen dækker 24 timer i døgnet og dækker sygdomme og skader, som er opstået på arbejdet og i din fritid.

Læs mere:
Sundhedsforsikring

Pensionsforsikring

I samarbejde med Nordea Liv & Pension tilbyder vi pension til dig og dine medarbejdere.

Læs mere:
Pension

Mange i branchen har også

Bygningsforsikring

Hvis du ejer den bygning, som du driver din virksomhed fra, skal du have en bygningsforsikring. Den dækker mod skader efter brand, indbrud, vand, storm og andre pludselige skader. Forsikringen kan også dække rør, stikledninger og svampeskade.

Har virksomheden lån i bygningen, er det obligatorisk at købe en brandforsikring.

Læs mere:
Bygningsforsikring

Bestyrelsesansvarsforsikring

En bestyrelsesansvarsforsikring har til formål at friholde direktører og bestyrelsesmedlemmer i situationer, hvor de kan pådrage sig et erstatningsansvar ved ledelse af et selskab. Forsikringen dækker den erstatning, som direktører og bestyrelsesmedlemmer bliver pålagt ved en erstatningspådragende handling eller undladelse. Vi dækker også udgifter til bistand, når der rejses krav.

Læs mere:
Bestyrelsesansvarsforsikring

Kriminalitetsforsikring

Kriminalitetsforsikringen dækker tab ved økonomisk kriminalitet og bedrageri begået af medarbejdere i din virksomhed.

Læs mere:
Kriminalitetsforsikring

Vil du have tilbud fra Tryg?

Kontakt os, hvis du vil have et tilbud på forsikringer, eller hvis du har spørgsmål.

Bestil tilbud

Forebyggelse til din branche

Brand i din virksomhed

Brandskader er ofte meget omfattende og omkostningsfulde. Her får du en række enkle og gode råd til, hvordan du både kan forhindre og begrænse brandskader i din virksomhed.

Læs mere:
Forebyg brand i din virksomhed

DNA - mærkning løsøre, computere m.m.

Tryg tilbyder DNA-mærkning til en særlig god pris, så du kan undgå indbrud og det bøvl og besvær det giver dig og din virksomhed.

Læs mere:
Undgå indbrud med DNA-mærkning

Skimmelsvamp kan forebygges

Skimmelsvamp opstår på grund af fugt, og derfor øges risikoen for skimmelsvamp efter en vandskade. Adfærden i bygningen kan gøre en forskel.

Læs mere:
Undgå skimmesvamp

Din mening tæller
Vi lytter til vores kunder, så vi løbende kan forbedre os og give en endnu bedre service. Vi vil særligt gerne have input fra gode erhvervskunder som dig.

Tilmeld kundepanel

Vi kender din branche
Hos Tryg Erhverv har vi medarbejdere specialiseret i forsikringer til virksomheder i din branche. Har du behov for rådgivning om lovpligtige forsikringer eller andre nyttige forsikringer, som kan hjælpe dig og din virksomhed godt videre i tilfælde af uheld?

Kontakt Tryg Erhverv på 44204500.