Erhverv | Andels-/ejerboligforening

Lovpligtige forsikringer

Arbejdsskadeforsikring

Hvis I har ansatte i andels- eller ejerboligforeningen, fx vicevært, skal I have den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Det er også vigtigt at have en forsikring, der dækker beboere ved foreningsarbejde, fx ved årlig fællesarbejdsdag. Forsikringen dækker, hvis de får en skade under arbejdet.

Læs mere:
Arbejdsskadeforsikring

Anbefalede forsikringer

Ansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring

Med Erhvervsansvarsforsikringen er I fx sikret, hvis en person falder og kommer til skade pga. manglende saltning på fortovet eller en tagsten falder ned og rammer en person, og I bliver gjort erstatningsansvarlig.

Bestyrelsesansvarsforsikring

I andels- og ejerboligforeninger med en frivillig bestyrelse, der træffer beslutninger for ejendommen, som kan være ansvarspådragende, kan det være relevant med en bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringen har til formål at friholde direktører og bestyrelsesmedlemmer i situationer, hvor de kan blive gjort erstatningsansvarlige ved ledelse af et selskab. Den dækker erstatning, hvis direktører og bestyrelsesmedlemmer bliver gjort erstatningsansvarlig. Vi dækker også udgifter til bistand, når der rejses krav.

Læs mere:
Ansvarsforsikring

Bygningsforsikring

Som andels- eller ejerboligforening er det væsentligt med en bygningsforsikring, der dækker mod skader efter brand, indbrud, vand, storm og andre pludselige skader. Forsikringen kan også dække rør, stikledninger og svampeskade. I forbindelse med om- og tilbygning kan I udvide bygningsforsikringen på brand og storm.

Har virksomheden lån i bygningen, er det obligatorisk at købe en brandforsikring. Har I mindre redskaber og maskiner til ejendommens drift, kan de medforsikres under bygningsforsikring.

Læs mere:
Bygningsforsikring

Det er en god idé at informere beboerne om andels- eller ejerboligforeningen har forsikret glas og kumme, eller om de selv skal forsikre den del.

Erhvervsforsikring

Når du skal have en erhvervsforsikring til din virksomhed, anbefaler vi dig altid, at du vælger dækning mod brand, tyveri, vandskade og fejl på software. Disse dækninger sikrer bl.a. inventar og IT-udstyr, herunder server backups ved tab af data, originalversioner og personfølsomme oplysninger.

Relevante dækninger til din branche:


Tyveri

Dækker indbrudstyveri på forsikringsstedet, ran og røveri. Vi dækker også med op til 15% af forsikringssummen, hvis du opbevarer eller medbringer genstande uden for forsikringsstedet. Herudover får du også dækning af netbankstyveri med op til kr. 5 mio. uden selvrisiko. Der er mulighed for tilkøb af højere sum.

Maskin- og IT udstyr uden for forsikringsstedet
Dækker pludselige skader på maskiner, tele-, måle- og IT udstyr, apparater og instrumenter inklusiv strømforsyning.

Software
Dækker tab af programmer og tab af data. Med denne forsikring får du automatisk Tryg Backup, samt dækning for udgifter til fejlsøgning og udbedring ved netbankstyveri.

Læs mere:
Erhvervsforsikring

Arbejdsmaskiner

Hvis I har selvkørende arbejdsmaskiner tilknyttet, fx store græsslåmaskiner eller traktorer til snerydning, kan I forsikre dem mod det ansvar, der kan opstå, hvis de er skyld i skader på personer eller ting. Bruges maskinen i trafikken, skal der købes en lovpligtig ansvarsforsikring. I kan også købe en kaskoforsikring mod skader på selve maskinen.

Læs mere:
Materielforsikring

Mange i branchen har også

Kriminalitetsforsikring

Kriminalitetsforsikringen dækker tab ved økonomisk kriminalitet og bedrageri internt i din virksomhed.

Læs mere:
Kriminalitetsforsikring

Vil du have tilbud fra Tryg?

Kontakt os, hvis du vil have et tilbud på forsikringer, eller hvis du har spørgsmål.

Bestil tilbud

Forebyggelse til din branche

Brand i din virksomhed

Brandskader er ofte meget omfattende og omkostningsfulde. Her får du en række enkle og gode råd til, hvordan du både kan forhindre og begrænse brandskader i din virksomhed.

Læs mere:
Forebyg brand i din virksomhed

DNA - mærkning løsøre, computere m.m.

Tryg tilbyder DNA-mærkning til en særlig god pris, så du kan undgå indbrud og det bøvl og besvær det giver dig og din virksomhed.

Læs mere:
Undgå indbrud med DNA-mærkning

Skimmelsvamp kan forebygges

Skimmelsvamp opstår på grund af fugt, og derfor øges risikoen for skimmelsvamp efter en vandskade. Adfærden i bygningen kan gøre en forskel.

Læs mere:
Undgå skimmesvamp

Din mening tæller
Vi lytter til vores kunder, så vi løbende kan forbedre os og give en endnu bedre service. Vi vil særligt gerne have input fra gode erhvervskunder som dig.

Tilmeld kundepanel

Vi kender din branche
Hos Tryg Erhverv har vi medarbejdere specialiseret i forsikringer til virksomheder i din branche. Har du behov for rådgivning om lovpligtige forsikringer eller andre nyttige forsikringer, som kan hjælpe dig og din virksomhed godt videre i tilfælde af uheld?

Kontakt Tryg Erhverv på 44204500.