Anmeld skade | Anmeld skade på din ejerskifteforsikring
Du har flere muligheder for at anmelde skade på ejerskifteforsikringen.
Du kan ringe til ejerskifteskadeafdelingen alle hverdage mellem kl. 8 og 16. Du kan også vælge, at sende os en mail, en fax eller et brev med følgende materiale: 
  • Udførlig beskrivelse af skaden
  • Kopi af tilstandsrapport med eventuelle tillæg
  • Kopi af elinstallationsrapport 
  • Kopi af købsaftale
  • Billeder som viser skadens omfang
  • Oplysning om policenummer, telefonnumre og e-mailadresse så vi kan kontakte dig
  • Du må ikke udbedre skaden, før vi har behandlet sagen.
  • Udgifter til at finde årsagen til skaden skal du selv betale. Er skaden dækket, betaler vi rimelige omkostninger til at finde skaden.

Vores kontaktoplysninger er:
 
Tryg Forsikring
Postkode J43
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
Telefon: 44 20 62 74
Fax:       44 20 39 86
E-mail:   ejerskifteskade@tryg.dk